- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý. Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo trong quản lý, lãnh đạo có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới, sáng tạo. Bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có uy tính trong ngành và xã hội và được giáo viên, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm.

- Kết quả Đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng cuối năm học đạt: Xuất sắc; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- Kết quả Đánh giá, xếp loại của phó Hiệu trưởng: đạt xuất sắc, khá; đạt LĐTT và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

* Cơ cấu cán bộ quản lý:

Tổng số CBQL: 03. Trong đó gồm 01 Hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng.

* Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

1- Hiệu trưởng:

Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN; Trình độ quản lý: Sơ cấp QLGD; trình độ chính trị: Trung cấp; Tin học trình độ A: Trình độ ngoại ngữ: A

Đã được bồi dưỡng qua các lớp và có chứng chỉ, chứng nhận như: Nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra; Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục; Dạy học sáng tạo và xử lý xung đột trong trường,..

Là thành viên Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp thị.

2- Phó Hiệu trưởng:

Trình độ chuyên môn: 02 đại học SPMN; Trình độ quản lý: đã qua bồi dưỡng QLGD; trình độ chính trị: Sơ cấp; Tin học trình độ A; Trình độ ngoại ngữ A, B.

- Phấn đấu đến năm 2021 có thêm 02 cán bộ quản lý đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.