- Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy, có trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, luôn gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, yêu nghề, luôn yêu thương và tôn trọng trẻ, đạo đức nhà giáo luôn được bồi dưỡng nâng cao. Có tính đoàn kết, tâm huyết, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” để đồng nghiệp và trẻ noi theo.

- Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm nhà trường đều có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên đi học và tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, học tập bồi dưỡng thường xuyên,..

Tổng số giáo viên: 18 giáo viên.

Trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn 100%, cụ thể: 06 đại học, 12 Cao đẳng. Ngoại ngữ trình độ A, B đạt 100%; Tin học trình độ A, B đạt tỷ lệ 100%.

BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN:

- Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 15 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

- Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

- Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

- Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo và 1 bảo mẫu

- Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo và 1 bảo mẫu